Velkommen til

God musikk og sosialt samvær!

Sandefjord Trekkspillorkester

Siste nytt

 

24.5.16: Øvelsene startet 22. august. Nytt trekkspillkurs starter 5. september.

 

30.5.16: Vi har hatt suksess med vårt trekk- spillkurs, og arrangerer derfor nytt kurs i september.

 

30.5.16: Vi er full gang med forberedelsene til NM i Asker. Vi skal spille Fuge i g-moll av Bach, Fuge av Händel  og 2 satser av Sinfonische Suite av Jacobi.

 

 

 

På NM i Haugesund. Bak fra venstre: Hilde, Inger Lise, Brant, Per Jørund, Grete, Ove og Nils. Foran fra venstre: Marie, Agnes, Karin og Jens. Foto: Ove Juhl Larsen

Kurbadet i Sandefjord. Trekkspilloftet oppe til høyre under skråtaket.

Sandefjord Trekkspillorkester

Vesterøyveien 214

3234 Sandefjord

Org.nr. 994 770 616

Webmaster:

Ove Juhl Larsen, Sønderhellene 6, 3404 Lier. Tlf 90 61 77 36

ovejuhl@yahoo.no